ΖΗΤΕΙΤAI ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  , ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ.