Αγγλικά

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

από ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ  μέχρι και  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

 

INFANTS – 5 to 7 years olds – using the language with basic writing

 

JUNIOR GROUPS

A’ JUNIORS group – first year false beginners – using the language in an interactive way in the classroom

B’ JUNIORS group – second year false beginners which follows up the syllabus from the first year beginners.

AB’ JUNIORS group – this is a combination of the A’ and B’ junior courses which is of ONE academic year that lasts a little longer in duration than the other junior groups.

 

Then we have the SENIORS GROUPS:

*A’ CLASS – introducing GRAMMAR as a subject – Beginners

* B’ CLASS – at this level students can start taking exams for the easiest and lowest level of the certificates – PreA1 level

C’ CLASS – this the third year and the Elementary certificate A1 can be taken at this level

D’ CLASS – Pre-Intermediate level

E’ CLASS – Intermediate level and the certificate of B1 (recognized by the European Council and Greek State) can be taken at this stage.

LOWER – B2 level (preparation for all kind of certificate that a student plans to take – FCE- ECCE-MSU-PTE level 3-TIE-TOEIC-KPG- EDI)

ADVANCED LEVEL courses – preparing students for the C1 exam of the various boards of examinations (Cambridge, Michigan, Tie, etc)

PROFICIENCY – during this course the students are prepared for the C2 exam and they can perfect their language so that they are ready for any form of examination.

 

Certificates

image001
UNIVERSITY of CAMBRIDGE

  • P.E.T. Preliminary English test
  • F.C.E. First Certificate in English
  • C.A.E. Certificate of Advanced English
  • C.P.E. Cetrificate of Proficiency in English
  • ΙΕLTS International English Language Tests

Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας

Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2


UNIVERSITY of MICHIGAN

image002

  • Certificate of Competency in English (ECCE)
  • Advanced level Certificate (ALCE)
  • Certificate of Proficiency in English (ECPE)
  • TOEIC exam

Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας

Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2


 ΛΙΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2016-2017

A’JUNIORS

YOUNG STARS A COMBO PLUS  mm publications
√ 4 Τετράδια μικρά 50 φύλλων
√ 1 τετράδιο 60 φύλλων με χοντρά εξώφυλλα.
√ φάκελο για φωτοτυπίες
√ ξυλομπογιές

 

Β’ JUNIORS
YOUNG STARS B COMBO PLUS  mm publications
√ 4 Τετράδια μικρά 50 φύλλων
√ 1 τετράδιο 60 φύλλων με χοντρά εξώφυλλα.
√ φάκελο για φωτοτυπίες
√ ξυλομπογιές

AB JUNIORS

YOUNG STARS A +B JUNIOR COMBO PLUS  mm publications

√ 4 Τετράδια μικρά 50 φύλλων
√ 1 τετράδιο 60 φύλλων με χοντρά εξώφυλλα.
√ φάκελο για φωτοτυπίες
√ ξυλομπογιές

A’ CLASS
√ PORTAL 1 A CLASS MMPUBLICATIONS COMBO PLUS
√ 3 τετράδια Τετράδια μικρά 50 φύλλων
√ τετράδιο ΛΕΞΕΩΝ (το ίδιο το περισυνό)

 

Β΄CLASS
√ PORTAL 2 B CLASS MMPUBLICATIONS COMBO PLUS
√ 4 τετράδια Τετράδια μικρά 50 φύλλων
√ τετράδιο ΛΕΞΕΩΝ (το ίδιο το περισυνό)

 

C’ CLASS
√FULL BLAST 3 MMPUBLICATIONS COMBO PLUS
√ 4 τετράδια Τετράδια μικρά 50 φύλλων
√ τετράδιο ΛΕΞΕΩΝ (το ίδιο το περισυνό)

 

D’ CLASS
√FULL BLAST 4 MMPUBLICATIONS COMBO PLUS
√ SUCCESSFULWRITINGINTERMEDIATE
√ 4 τετράδια Τετράδια μικρά 50 φύλλων
√ τετράδιο ΛΕΞΕΩΝ (το ίδιο το περισυνό)

 

E’ CLASS
√FULL BLAST B1 MMPUBLICATIONS COMBO PLUS
√ 5 τετράδια Τετράδια μικρά 50 φύλλων
√ τετράδιο ΛΕΞΕΩΝ (το ίδιο το περισυνό)

 

LOWER

√FULL BLAST B2 MMPUBLICATIONS COMBO PLUS
√ 4 τετράδια Τετράδια μικρά 50 φύλλων
√ τετράδιο ΛΕΞΕΩΝ (το ίδιο το περισυνό)

 

PROFICIENCY

REACTIVATE YOUR GRAMMAR AND VOCABULARY C1/C2 HAMILTON HOUSE

TRAVELLER C1 COMBO PACK ONLINE