Πώς μια ξένη γλώσσα βελτιώνει την… μητρική γλώσσα!

Της Βάλιας Μιχαλάκη, Ψυχολόγου, Bsc , MA

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών βελτιώνει την ικανότητα λήψης αποφάσεων, αφού
τα πολύγλωσσα άτομα, επεξεργάζονται στον εγκέφαλο τους τις αποφάσεις που
παίρνουν σε όλες τις γλώσσες που γνωρίζουν και αυτό τους κάνει να είναι
πιο σίγουροι και πιο ευέλικτοι.
Ταυτόχρονα όμως, η εκμάθηση ξένης γλώσσας επικεντρώνει το άτομο στη
«μηχανική» της γλώσσας, δηλαδή στη γραμματική, το συντακτικό και τα
σημεία στίξης. Αυτό οδηγεί τους γνώστες ξένων γλωσσών στο να έχουν
επίγνωση του τι λένε, πως το γράφουν και τι ακούνε. Αποτέλεσμα όλως των
παραπάνω, είναι να αποκτά το άτομο επικοινωνιακές δεξιότητες και να
χειρίζεται καλύτερα και τη μητρική του γλώσσα.
Σημαντικό επίσης είναι ότι γίνεται καλύτερος ακροατής αφού εκπαιδεύεται
στο να ακούει το νόημα κι όχι απλά τους ήχους.

Ξένες Γλώσσες Λαμπράκη – Από το 1984

Ηράκλειο, Λ. Ιωνίας 168, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810323059
Γάζι, Καμαριώτη 4, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810822292

Μάθε περισσότερα: www.lambraki.gr