Η χρήση των χρωμάτων και η μελέτη της αγγλικής γλώσσας

Η χρήση των χρωμάτων κάνει τη μελέτη της αγγλικής γλώσσας αποτελεσματική αλλά και ευχάριστη καθώς δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά :

1. να υπογραμμίσουν τις σημαντικές λέξεις ενός κειμένου (who, when, what, why, where, how).
2. να διαχωρίσουν τις παραγράφους του κειμένου.
3. να ζωγραφίσουν τα βασικά πρόσωπα της διήγησης καθώς και ότι τους άρεσε από την ιστορία που διάβασαν ή άκουσαν.
4. επίσης, εμείς όταν τους διαβάζουμε μια ιστορία, μπορούμε χρωματίζοντας κατάλληλα τη φωνή μας, να εστιάσουμε στα σημεία που θέλουμε για να δώσουμε έμφαση παιδαγωγικά, να αποδώσουμε τα συναισθήματα των ηρώων αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να χαλαρώσουν ώστε να παραμείνουν συγκεντρωμένα με ενδιαφέρον για την εξέλιξη / πλοκή της ιστορίας.
5. να οργανώσουν το λεξιλόγιό τους δημιουργώντας κατηγορίες λέξεων, που συγκεντρώνονται σε σελίδες με το ίδιο χρώμα.
6. να ξεχωρίσουν τα βασικά μέρη του λόγου, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό χρώμα για κάθε μέρος.
7. να ομαδοποιήσουν με χρώματα τις φωνολογικές ενότητες που δημιουργούν ενιαίους ήχους, ώστε να τις αναγνωρίζουν πιο εύκολα.
8. παροτρύνουμε τα παιδιά να χρωματίσουν στο κείμενο που διάβασαν τα σημεία που δεν κατάλαβαν καλά. Στη συνέχεια τα βοηθούμε με κατάλληλες ερωτήσεις να φτάσουν τα ίδια στο καλύτερο δυνατό επίπεδο κατανόησης.
9. τα παιδιά ζωγραφίζουν με το αγαπημένο τους χρώμα μια << γωνιά ανάγνωσης>>. Με αυτό τον τρόπο οριοθετούμε τον χώρο στον οποίο γίνεται η ανάγνωση, δημιουργώντας θετικό συναίσθημα προς αυτή.
10. τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν διάφορες εικόνες και να τις χρωματίσουν, απεικονίζοντας έτσι τα συναισθήματα τους και το πως νιώθουν μιλώντας στα αγγλικά με απλές λέξεις.

Τελικά, το να δίνεις «χρώμα» στην ζωή σου εκτός ότι σε κάνει χαρούμενο άνθρωπο και αισιόδοξο, βοηθάει πολύ στην εκμάθηση των αγγλικών τα παιδιά με δυσλεξία και όχι μόνο…

 

Πηγή: Ειρήνη Θ. Ευαγγέλου, Ψυχολόγος, https://www.e-psychology.gr