ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι η ημέρα των Τριών Ιεραρχών δεν είναι αργία και θα γίνουν κανονικά τα μαθήματα.