ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Έγγραφες για τα θερινά γίνονται μέχρι τις 30 Μαΐου 2016 και από τις 15 Ιουνίου, κάθε απόγευμα 6:00 – 8:30.
Τα νέα μαθήματα ξεκινάμε από τις 22 Ιουνίου 2016

Ηράκλειο: Λ. Ιωνίας 168, Τηλ: 2810323059 και 2810 211165 Γάζι: Καμαριώτη 4, ΤΚ 71414, Τηλ: 2810 8222921317STARTTTTn
Γάζι: Καμαριώτη 4, ΤΚ 71414, Τηλ: 2810 822292