Τα παιδιά μας τα κατάφεραν σε όλες τις εξετάσεις πιστοποίησης ξένης γλώσσας!

Τα παιδιά μας τα κατάφεραν σε όλες τις εξετάσεις πιστοποίησης ξένης γλώσσας!

Lower : ECCE Michigan, FCE NOCN B2,
Proficiency: ECPE, CPE, NOCN C2
Αλλά και όλα τα μικρότερα παιδιά που έδιναν LASS /PALSO: First step, Pre-A1, A2 KAI A2.

Μπράβο παιδιά! Είμαστε υπερήφανοι για εσάς!!!