Σε ποια ηλικία μαθαίνουν ξένες γλώσσες τα παιδιά στην Ευρώπη;

Πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία; Ίσως
ακόμα και πριν αρχίσουν το δημοτικό;
Μια ερώτηση που έχει απασχολήσει κάθε γονέα προσπαθώντας να καταλάβει αν
η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία βοηθά το παιδί, ή του
δημιουργεί περισσότερα μαθησιακά προβλήματα. Στις χώρες της Ευρώπης, η
ηλικία έναρξης εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας διαφέρει. Στην Τσεχία π.χ.
είναι τα 6 έτη, στην Εσθονία τα 5, στην Γαλλία, τη Ρουμανία και τη
Γερμανία η εκμάθηση αρχίζει από το νηπιαγωγείο, στην Ιταλία από την Α’
δημοτικού, Στην Μάλτα τα Αγγλικά είναι υποχρεωτικά από τα 5, στη Σουηδία
από τα 7 έτη.
Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί, τονίζουν ότι ασχέτως την ηλικία, η εκμάθηση
ξένων γλωσσών είναι χρήσιμη για τα παιδιά αρκεί αυτά να μην πιέζονται
και οι γονείς να μην έχουν μεγάλες προσδοκίες.

Ξένες Γλώσσες Λαμπράκη – Από το 1984
Ηράκλειο, Λ. Ιωνίας 168, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810323059
Γάζι, Καμαριώτη 4, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810822292
Μάθε περισσότερα: www.lambraki.gr