Νέα

Γερμανικά

INSTITUT GOETHE Zertifikat B1 Zertifikat B2 Zertifikat C1 Prϋfung Wirtschaftsdeutsch KLEINES Deutsces Sprachdiplom GROSSES Deutsces Sprachdiplom Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 GROUPS FOR ALL AGES AND LEVELS FROM INFANTS TO ADULTS *Preparation for all levels –…

Γαλλικά

INSTITUT FRANCAIS D.E.L.F. A1, A2, B1, B2 D.A.L.F. C1, C2 SORBONNE I, II   Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2

Αγγλικά

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ από ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ  μέχρι και  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ   INFANTS – 5 to 7 years olds – using the language with basic writing   JUNIOR GROUPS A’ JUNIORS group – first year false beginners – using the language…